Navigation path

Additional tools

Onderwijs en opleiding

Mensen opleiden en hun vaardigheden en talenten ontwikkelen, is van cruciaal belang om de Europese concurrentiekracht op lange termijn veilig te stellen. Het speelt ook een sleutelrol in het bevorderen van de sociale samenhang – alle burgers moeten voordeel kunnen halen uit het grotere en betere aanbod van banen. De EU heeft een uitgebreide reeks beleidsmaatregelen die erop gericht zijn die problemen aan te pakken die de concurrentiekracht van Europa ondermijnen. Een groot deel daarvan verbetert het hoger onderwijs en de programma’s voor beroepsopleiding, om de vaardigheden van de arbeidsbevolking in heel Europa te versterken, en zorgt ervoor dat de opleidingsinstituten en de industrie beter met elkaar zijn verbonden om te verzekeren dat de vaardigheden die onderwezen worden de vaardigheden zijn waar de bedrijven behoefte aan hebben, nu en in de toekomst.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) werkt hier nauw samen met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en financiert activiteiten die helpen om de stelsels voor onderwijs en opleiding te moderniseren, vroegtijdig stoppen met school terug te dringen, en de toegang tot kwaliteitsonderwijs voor iedereen te verbeteren. Tegelijk wordt er geïnvesteerd in een reeks gemeenschapsvoorzieningen – infrastructuur voor onderwijs, gezondheidszorg en sociaal welzijn – die helpen de gemeenschappen sterker te maken en de toegang tot diensten voor iedereen te verbeteren.

Er kan ook steun worden geboden aan onderzoekers en aan de creatie van netwerken tussen universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven, ter bevordering van innovatie en de kenniseconomie.

Nuttige links:

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte