Navigation path

Additional tools

Edukazzjoni u taħriġ

L-iżvilupp tan-nies, il-ħiliet u t-talent tagħhom, huwa kruċjali sabiex tiġi żgurata l-kompetittività tal-Ewropa fuq medda twila ta’ żmien. Huwa wkoll fundamentali għall-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali – jgħin liċ-ċittadini kollha jibbenefikaw minn aktar xogħlijiet u minn xogħlijiet aħjar offruti. L-UE għandha sett wiesa’ ta’ politiki li għandhom l-għan li jindirizzaw il-kwistjonijiet li jimminaw il-kompetittività tal-Ewropa. Ħafna minn dawn għandhom l-intenzjoni li jtejbu l-edukazzjoni ogħla u l-programmi ta’ taħriġ vokazzjonali, biex jgħollu l-ħila tal-forza tax-xogħol madwar l-Ewropa, u jibnu rabtiet aħjar bejn dawn il-fornituri tat-taħriġ u l-industrija biex jiġi żgurat li l-ħiliet li jgħallmu jaqblu ma’ dawk li jeħtieġu l-kumpaniji, illum u fil-futur.

Hawn il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) jaħdem id f’id mal-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), fil-finanzjament ta’ attivitajiet li jgħinu sabiex jimmodernizzaw l-edukazzjoni u s-sistemi ta’ taħriġ, inaqqsu t-tluq bikri mill-iskola, jippromwovu aċċess aħjar għal edukazzjoni ta’ kwalità tajba għal kulħadd, filwaqt li jinvestu wkoll f’firxa ta’ faċilitajiet komunitarji – fl-infrastruttura edukattiva, soċjali u tas-saħħa – li jgħinu fit-tisħiħ tal-komunitajiet u t-titjib tal-aċċess għas-servizzi għal kulħadd.

Jista’ jiġi pprovdut appoġġ ukoll lir-riċerkaturi u għall-ħolqien ta’ netwerks bejn l-universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka u n-negozji, sabiex jiġu promossi l-innovazzjoni u ekonomija bbażata fuq l-għarfien.

Links utli:

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a