Navigation path

Additional tools

Švietimas ir mokymas

Ilgalaikiam Europos konkurencingumui užtikrinti itin svarbu lavinti žmones, ugdyti jų įgūdžius ir talentą. Tai labai svarbu ir skatinant socialinę sanglaudą – norint padėti visiems gyventojams pasinaudoti didesnėmis ir geresnėmis užimtumo galimybėmis. ES nustatyta daugelis politikos sričių, kuriomis siekiama spręsti Europos konkurencingumą mažinančias problemas. Daugeliu politikos sričių siekiama tobuliau spręsti aukštojo išsilavinimo ir profesinio mokymo problemas, kelti darbuotojų visoje Europoje kvalifikaciją ir, siekiant, kad mokomi įgūdžiai atitiktų dabartinius ir būsimus bendrovių poreikius, užtikrinti glaudesnius mokymų paslaugų teikėjų ir pramonės subjektų tarpusavio ryšius.

Šioje srityje Europos socialinis fondas (ESF) glaudžiai bendradarbiauja su Europos regioninės plėtros fondu (ERPF) ir finansuoja veiklą, leidžiančią modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas, mažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių, visiems suteikti geresnių galimybių gauti kokybišką išsilavinimą ir investuoti į įvairias bendruomenės plėtros priemones (švietimo, socialinę ir sveikatos infrastruktūrą), kuriomis siekiama sustiprinti bendruomenes ir suteikti geresnių galimybių pasinaudoti paslaugomis pasienio regionuose.

Parama taip pat teikiama tyrinėtojams ir struktūroms, atsakingoms už universitetų, mokslinių tyrimų centrų ir įmonių ryšių kūrimą, padėsiantį skatinti inovacijas ir žiniomis pagrįstą ekonomiką.

Naudingos nuorodos:

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos