Navigation path

Additional tools

Obrazovanje i osposobljavanje

Razvoj ljudskih resursa, njihovih vještina i talenata iznimno je važno za osiguravanje dugoročne konkurentnosti Europe. To je i ključ promicanja socijalne kohezije: pomoć svim građanima da imaju koristi od većeg broja i boljih poslova koji se nude. Cilj mnogih politika EU-a rješavanje je problema koji smanjuju konkurentnost Europe. Mnoge takve politike namijenjene su unaprjeđivanju visokog obrazovanja i programa strukovnog obrazovanja i vještina radne snage diljem Europe te boljem povezivanju osposobljavatelja i industrija kako bi se uskladile vještine koje oni podučavaju i vještine koje poduzeća trebaju danas i u budućnosti.

U tom području Europski socijalni fond (ESF) blisko surađuje s Europskim fondom za regionalni razvoj (EFRR) pri financiranju aktivnosti kojima se moderniziraju sustavi obrazovanja i osposobljavanja, smanjivanju broja učenika koji rano napuštaju obrazovanje i promicanju boljeg pristupa kvalitetnom obrazovanju za sve. Istovremeno se sredstva iz tih fondova ulažu i u niz društvenih ustanova, poput obrazovne, socijalne i zdravstvene infrastrukture, koje pridonose jačanju zajednice i svima omogućuju bolji pristup uslugama.

Potpora se može pružiti i istraživačima i umreživanju sveučilišta, istraživačkih centara i poduzeća u cilju promicanja inovativnosti i gospodarstva utemeljenog na znanju.

Korisne poveznice:

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji