Navigation path

Additional tools

Koulutus

Ihmisten, heidän taitojensa ja lahjakkuuksiensa kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää Euroopan pitkäaikaisen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Se on myös tärkein tapa edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta: kaikkia kansalaisia on autettava hyötymään tarjolla olevista uusista ja paremmista työpaikoista. EU: lla on monenlaisia toimintapolitiikkoja Euroopan kilpailukykyä heikentävien ongelmien ratkaisemiseksi. Monissa niistä on ryhdytty parantamaan korkea - ja ammattikoulutuksen ohjelmia, täydentämään eurooppalaisen työvoiman ammattitaitoja ja luomaan parempia yhteyksiä koulutuksen tarjoajien ja teollisuuden välille, jotta oppilaitoksissa opitut taidot vastaisivat yritysten tarpeita sekä nyt että tulevaisuudessa.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tekee tältä osin tiivistä yhteistyötä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kanssa. Sosiaalirahastosta rahoitetaan toimintoja, joiden avulla uudistetaan koulutusjärjestelmiä, vähennetään koulunkäynnin keskeyttämistä ja parannetaan kaikkien ihmisten mahdollisuuksia saada laadukasta koulutusta. Se myös investoi erilaisiin julkisiin palveluihin – koulutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon infrastruktuureihin – joiden avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja parannetaan yleisesti palvelujen saatavuutta.

Sosiaalirahastosta voi myös saada tukea innovaatioita ja osaamisyhteiskuntaa edistäviin toimiin, kuten tutkimushankkeisiin sekä korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja yritysten välisten verkostojen perustamiseen.

Hyödyllisiä linkkejä:

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media