Navigation path

Additional tools

Haridus ja koolitus

Inimeste, nende oskuste ja annete arendamine on Euroopa pikaajalise konkurentsivõime tagamisel esmatähtis. See on keskse tähtsusega ka sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamisel – nii saab rohkematest ning parematest töökohtadest kasu järjest suurem hulk kodanikke. ELil on mitmekülgne poliitikate programm, millega Euroopa konkurentsivõimet kahjustavaid probleeme lahendada. Paljude poliitikate eesmärgiks on tõsta kõrghariduse ja kutseõppeprogrammide kvaliteeti, suurendades nõnda Euroopa tööjõu oskuseid, ning parandada koolitusprogrammide pakkujate ja tööstuse vahelist teabevahetust, mis tagaks, et koolituse käigus omandatavad oskused on just need, mida ettevõtted vajavad nii täna kui ka homme.

Selle tagamiseks teeb Euroopa Sotsiaalfond (ESF) tihedat koostööd Euroopa Regionaalarengu Fondiga (ERDF), rahastades tegevusi, mis aitavad haridus- ja koolitussüsteeme tänapäevastada, vähendada kooli varajast poolelijätmist ning edendada kvaliteetse hariduse kättesaadavust kõigile, investeerides samal ajal paljudesse üldkasutatavatesse ehitistesse (nt hariduse, tervishoiu ning sotsiaalse infrastruktuuri vallas), aidates nõnda kogukondi tugevamaks muuta ning parandades üldteenuste kättesaadavust.

Toetada on võimalik ka uurijaid ning ülikoolide, uurimiskeskuste ja ettevõtete vaheliste võrgustike loomist, et sel moel innovatsiooni ning teadmistepõhist majandust edendada.

Kasulikke linke:

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis