Navigation path

Additional tools

Uddannelse og erhvervsuddannelse

Det er afgørende at udvikle mennesker, deres færdigheder og talent, for at sikre Europas konkurrenceevne på lang sigt. Det er også nøglen til at fremme social samhørighed – at bistå alle borgere med at få gavn af de yderligere og bedre jobs, der tilbydes. EU har en bred vifte af politikker der skal tackle de områder der underminerer Europas konkurrenceevne. Mange af disse ønsker at forbedre programmer for videregående uddannelser og erhvervsuddannelser, til at opgradere arbejdsstyrken i hele Europa, og etablere bedre forbindelser mellem uddannelsesudbyderne og erhvervslivet for at sikre at færdighederne matcher det som virksomhederne har behov for i dag og i fremtiden.

Her arbejder Den Europæiske Socialfond (ESF) hånd i hånd med Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU), ved at finansiere aktiviteter der skal bidrage til at modernisere uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer, reducere tidligt skolefrafald, fremme bedre adgang til uddannelse af høj kvalitet for alle, samtidig med at der også investeres I en vifte af fællesskabsfaciliteter – i infrastruktur inden for uddannelse, socialvæsen og sundhedsvæsen – som bidrager til at styrke lokalsamfund og forbedre adgangen til tjenester over alt.

Der kan også ydes støtte til forskere og etablering af netværk mellem universiteter, forskningscentre og erhvervsliv, for at fremme innovation og en vidensbaseret økonomi.

Nyttige links:

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!