Navigation path

Additional tools

Vzdělávání a odborná příprava

Rozvoj lidí i jejich dovedností a talentu má zásadní význam pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti celé Evropy. Toto téma je také klíčové pro podporu sociální soudržnosti – má pomoci všem občanům, aby mohli využívat většího množství lepších pracovních míst v nabídce. EU nabízí širokou škálu postupů zaměřených na řešení problémů, které konkurenceschopnosti Evropy škodí. Mnohé z nich slouží ke zlepšení vysokoškolského a odborného vzdělávání a mají za cíl zdokonalit dovednosti pracovníků po celé Evropě. Dále pak mají vybudovat pevnější vazby mezi poskytovateli odborné přípravy a průmyslu, a také zajistit, aby dovednosti, které se pracovník naučí, v současnosti i v budoucnosti odpovídaly dovednostem, které různé společnosti vyžadují.

Právě v této oblasti spolupracuje Evropský sociální fond (ESF) ruku v ruce s Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF) na financování aktivit, které přispívají k modernizaci vzdělávacích a školicích systémů, omezují předčasné ukončování školní docházky a podporují lepší přístup ke kvalitnímu vzdělání pro všechny, a také na investování do celé řady zařízení občanské vybavenosti – zejména do vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury – které přispívají k posilování celé společnosti, a zlepšují přístup k různým službám napříč Evropou.

Podporu lze poskytnout také výzkumným pracovníkům a pro vytváření sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky, které mají podpořit inovace a ekonomiku založenou na znalostech.

Užitečné odkazy:

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média