Navigation path

Additional tools

Konkurrenspolitiken

Det regionalpolitiska stödet måste följa reglerna för statligt stöd.

Enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt pdf är det förbjudet med statligt stöd som

a) innebär en överföring av statliga medel
b) innebär en ekonomisk fördel för företagen
c) snedvrider konkurrensen genom att gynna vissa mottagare
d) påverkar handeln mellan EU-länderna.

Läs mer i handledningen om statligt stöd pdfEnglish.

Undantag från förbudet som är viktiga för strukturfonderna är:

  • Artikel 107.3 a – stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning
  • Artikel 107.3 c – stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.
  • Undantagen beskrivs noggrant i riktlinjerna för statligt regionalstöd English, där de högsta tillåtna stödnivåerna för vissa specifika regioner fastställs. Läs mer i riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–2013.

Mot bakgrund av den aktuella finansiella och ekonomiska krisen innehåller den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa ett tillfälligt regelverk som förenklar reglerna för statliga stödprogram inom sammanhållningspolitiken. Det innebär att förskott till statliga stödprogram i vissa fall får ersättas med upp till 100 %.

Det finns också tillfälliga lösningar English (till slutet av 2010) enligt reglerna om statligt stöd för att hjälpa länder att hantera kreditrestriktionernas effekter på realekonomin. De innebär (på vissa villkor) att

  • företag får ta emot ett engångsstöd på högst 500 000 euro under de kommande två åren för att hjälpa dem genom det rådande läget
  • det finns statliga garantier för lån med lägre ränta
  • det finns subventionerade lån, i synnerhet för produktion av miljövänliga produkter
  • småföretag får ta emot riskkapitalstöd på högst 2,5 miljoner euro varje år (istället för som tidigare 1,5 miljoner euro), under förutsättning att minst 30 % (mot tidigare 50 %) av investeringskostnaden kommer från privata investerare.

Läs mer

  • GD Konkurrens sidor om statligt stöd English
  • Sammanhållningspolitiken och den ekonomiska krisen DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk

GD Regionalpolitik arbetar inte med tolkningen av statsstödreglerna. Myndigheter på riksplanet eller i regionerna som vill ha råd, kan kontakta den ansvariga kommissionsavdelningen: t.ex. GD Konkurrens, GD Energi, GD Transport och rörlighet eller GD Jordbruk och landsbygdsutveckling.

EU regionalpolitik: Håll dig informerad