Navigation path

Additional tools

Politika konkurence

Financiranje kohezijske in regionalne politike mora ustrezno upoštevati predpise o dodeljevanju državne pomoči.

Člen 107 Pogodbe o delovanju EU pdf prepoveduje ukrepe državne pomoči, ki:

a) vključujejo prenos državnih sredstev;
b) zagotavljajo gospodarsko prednost posameznim podjetjem;
c) izkrivljajo konkurenco z dajanjem prednosti posameznim upravičencem;
d) negativno vplivajo na trgovino med državami EU.

Za več podrobnosti glej Priročnik o državnih pomočeh pdfEnglish.

Klavzuli o izjemah, pomembni za delovanje strukturnih skladov, sta:

  • člen 107(3)(a) - pomoč za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven izjemno nizka ali kjer je podzaposlenost velika;
  • člen 107(3)(c) - pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih območij, kadar takšna pomoč ne spreminja trgovinskih pogojev v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi.
  • Zgornji izjemi sta podrobneje opredeljeni v smernicah za državno pomoč regijam English, ki določajo najvišje dovoljene stopnje finančnih podpor za nekatere regije Smernice o državni pomoči za obdobje 2007–13.

Evropski načrt za oživitev gospodarstva je zaradi svetovne finančne in gospodarske krize, uvedel začasni okvir, ki poenostavlja pravila za sheme državne pomoči, ki jih sofinancira kohezijska politika. To pomeni, da so lahko v nekaterih primerih predplačila za sheme državne pomoči povrnjena tudi do 100 %.

EU je sprejela tudi začasno ureditev English (do konca leta 2010) pravil o državni pomoči, ki državam pomaga pri odpravljanju posledic kreditnega krča na gospodarski sektor do leta 2010. Pod določenimi pogoji:

  • podjetja lahko prejmejo pavšalni znesek pomoči v višini do 500 000 EUR za naslednji dve leti za olajšanje njihovih začasnih težav;
  • so na voljo državna jamstva za posojila z nižjo premijo;
  • so na voljo subvencionirana posojila, zlasti za proizvodnjo okolju prijaznih proizvodov;
  • mala in srednje velika podjetja lahko prejmejo pomoč za tvegani kapital v višini do 2,5 milijona EUR na leto (namesto sedanjih 1,5 milijona EUR), če je udeležba zasebnih vlagateljev pri naložbenih stroških vsaj 30 % (namesto sedanjih 50 %).

Več informacij

  • Spletišče o državni pomoči (Generalni direktorat za konkurenco) English
  • Odziv kohezijske politike na gospodarsko krizo DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk

Generalni direktorat za regionalno politiko nima vpliva na interpretacijo pravil o državni pomoči, zato nacionalnim in regionalnim organom, ki potrebujejo pomoč na, svetujemo, naj se obrnejo na pristojni oddelek Komisije: Generalni direktorat za konkurenco, Generalni direktorat za energijo, Generalni direktorat za mobilnost in transport ali Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji