Navigation path

Additional tools

Politika hospodárskej súťaže

Financovanie v oblasti politiky súdržnosti a regionálnej politiky musí byť v súlade s pravidlami o štátnej pomoci.

Článok 87 Zmluvy o ES pdf zakazuje štátnu pomoc, ktorá:

a) zahŕňa presun štátnych zdrojov;
b) poskytuje podnikom hospodársku výhodu;
c) narúša hospodársku súťaž zvýhodnením niektorých príjemcov;
d) ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi EÚ.

Viac informácií nájdete v príručke o štátnej pomocipdfEnglish.

Ustanovenia o výnimkách, ktoré sú relevantné z hľadiska štrukturálnych fondov:

  • článok 87 ods. 3 písm. a) – pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou;
  • článok 87 ods. 3 písm. c) – pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych oblastí, za predpokladu, že táto podpora nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so spoločným záujmom.
  • Uvedené výnimky sú spresnené v usmerneniach o regionálnej štátnej pomoci English, v ktorých sa stanovujú maximálne výšky grantov pre konkrétne vymedzené regióny. Viac informácií nájdete v usmerneniach pre regionálnu pomoc na obdobie 2007 – 2013.

V súvislosti so súčasnou finančnou a hospodárskou krízou obsahuje Európsky plán hospodárskeho oživenia dočasný rámec, ktorý zjednodušuje pravidlá o štátnej pomoci spolufinancované z prostriedkov politiky súdržnosti. To znamená, že v niektorých prípadoch je možné vyplatiť zálohové platby na schémy štátnej pomoci v plnej výške.

V rámci pravidiel o štátnej pomoci existujú aj dočasné opatrenia English (do konca roku 2010), ktorých cieľom je pomáhať štátom pri riešení dosahov obmedzeného bankového úverovania na reálnu ekonomiku. To znamená, že za určitých podmienok:

  • môžu spoločnosti dostať jednorazovú pomoc do výšky 500 000 EUR na ďalšie dva roky, ktorá im má pomôcť vyriešiť súčasné ťažkosti;
  • sú na úvery k dispozícii štátne záruky s nižšou prémiou;
  • je možné využiť subvencované úvery, hlavne pokiaľ ide o výrobu ekologických produktov;
  • majú malé podniky prístup k rizikovému kapitálu až do výšky 2,5 mil. EUR ročne (namiesto súčasného 1,5 milióna EUR), ak aspoň 30 % (namiesto súčasných 50 %) investičných nákladov pochádza od súkromných investorov.

Ďalšie informácie

  • Internetové stránky o štátnej pomoci GR pre hospodársku súťaž English
  • Politika súdržnosti a hospodárska kríza DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk

GR pre regionálnu politiku sa nezaoberá výkladom pravidiel o štátnej pomoci. a regionálne orgány, ktoré potrebujú usmernenia v tejto oblasti, by sa mali spojiť s príslušným odborom Komisie – t. j. GR pre hospodársku súťaž, GR pre energetiku, GR pre mobilitu a dopravu alebo GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá