Navigation path

Additional tools

Politica în domeniul concurenţei

Finanţarea în cadrul politicii regionale şi de coeziune trebuie să respecte, unde este cazul, reglementările privind acordarea ajutorului de stat.

Articolul 107 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene pdf interzice ajutoarele de stat care:

a) implică un transfer de resurse de stat
b) generează un avantaj economic pentru întreprinderi
c) denaturează concurenţa prin favorizarea anumitor beneficiari
d) afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Vademecumul privind ajutorul de statpdfEnglish.

Clauzele derogatorii relevante pentru acordarea fondurilor structurale sunt:

  • Articolul 107(3)(a) – ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut
  • Articolul 107(3)(c) – ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice, în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun.
  • Derogările de mai sus sunt detaliate în orientările privind ajutoarele de stat regionale English, care prevăd nivelurile subvenţiilor autorizate pentru anumite regiuni. Pentru mai multe detalii, consultaţi orientările privind ajutorul regional pentru perioada 2007-2013.

În contextul actualei crize economice şi financiare, Planul european de redresare economică include un cadru temporar care simplifică reglementările aplicabile schemelor de ajutor de stat cofinanţate prin politica de coeziune. Cu alte cuvinte, în unele cazuri, avansurile către schemele de ajutoare de stat vor putea fi rambursate până la 100%.

De asemenea, există acorduri temporareEnglish (până la sfârşitul lui 2010) care intră sub incidenţa normelor privind ajutoarele de stat şi care îşi propun să ajute statele membre să facă faţă efectelor pe care reducerea creditelor le-au avut asupra economiei reale până în 2010. Prin urmare, în anumite condiţii:

  • companiile pot primi un ajutor forfetar de până la 500 000 de euro pe următorii doi ani care să le ajute să depăşească dificultăţile actuale
  • sunt disponibile garanţii de stat pentru împrumuturi cu prime reduse
  • sunt disponibile împrumuturi subvenţionate, în special pentru producţia de produse ecologice
  • întreprinderile mici pot primi un ajutor sub formă de capital de risc de până la 2,5 milioane de euro pe an (în loc de 1,5 milioane de euro), cu condiţia ca cel puţin 30% (în loc de 50% în prezent) din costul investiţiilor să provină de la investitori privaţi.

Mai multe informaţii

  • Paginile site-ului DG Concurenţă despre ajutorul de stat English
  • Răspunsul politicii de coeziune în faţa crizei economice DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk

DG Politică Regională nu are niciun rol în interpretarea normelor privind ajutorul de stat. Autorităţile naţionale şi regionale care au nevoie de îndrumări în acest sens sunt invitate să contacteze serviciul competent din cadrul Comisiei: Direcţia Generală Concurenţă, Direcţia Generală Energie, Direcţia Generală Mobilitate şi Transport sau Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale