Navigation path

Additional tools

Mededingingsbeleid

De regels voor staatssteun gelden ook voor projecten die steun krijgen via het regionaal beleid.

Artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Unie pdf verbiedt staatssteun die

a) een overdracht van overheidsgelden vormt
b) een economisch voordeel met zich meebrengt
c) de mededinging verstoort door bepaalde ondernemingen te bevoordelen ten opzichte van andere
d) de handel tussen de EU-landen beïnvloedt.

Raadpleeg voor meer informatie het vademecum over staatssteun pdfEnglish.

Uitzonderingen die van belang zijn voor de structuurfondsen:

  • artikel 87, lid 3, onder a): steunmaatregelen voor regio's met een lage levensstandaard of hoge werkloosheid
  • artikel 87, lid 3, onder c): steunmaatregelen voor bepaalde economische activiteiten, op voorwaarde dat het handelsverkeer hierdoor niet wordt verstoord.
  • Gedetailleerde regels voor deze uitzonderingen zijn te vinden in de richtlijnen voor regionale steun English, die maximale steunpercentages bevatten voor bepaalde regio's. Raadpleeg voor meer informatie de richtlijnen voor regionale steun 2007-2013.

Vanwege de huidige economische en financiële crisis vereenvoudigt het economisch herstelplan tijdelijk de staatssteunregels voor maatregelen die financiering uit de structuurfondsen krijgen. Dat betekent dat in sommige gevallen voorschotten op staatssteun tot 100% kunnen worden vergoed.

De regels voor staatssteun kennen ook tijdelijke regelingen English (tot eind 2010) om de gevolgen van het striktere kredietbeleid van de banken voor de rest van de economie te verzachten. Zo mag de staat, onder voorwaarden,

  • bedrijven een voorschot van max. € 500.000 voor twee jaar geven voor tijdelijke problemen
  • bedrijven staatsgaranties verstrekken met een lagere premie
  • gesubsidieerde leningen aanbieden, met name voor milieuvriendelijke producten
  • risicokapitaal verstrekken aan kleine bedrijven van max. 2,5 miljoen EUR per jaar (in plaats van de huidige 1,5 miljoen EUR) indien ten minste 30% (in plaats van de huidige 50%) van de investering afkomstig is van particuliere investeerders.

Meer informatie

  • DG mededinging - staatssteun English
  • Cohesiebeleid als antwoord op de economische crisis DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk

DG regionaal beleid mag geen interpretaties geven van de regels voor staatssteun. Wilt u meer informatie hierover, dan moet u contact opnemen met de bevoegde dienst, nl. DG mededinging, DG energie, DG mobiliteit en vervoer ofwel DG landbouw en plattelandsontwikkeling.

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte