Navigation path

Additional tools

Konkurences politika

Saskaņā ar kohēzijas un reģionālo politiku piešķirtam finansējumam vajadzības gadījumā ir jāatbilst noteikumiem, kas piemērojami valsts atbalsta jomā.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantā pdf ir aizliegti tādi valsts atbalsta pasākumi, kas:

a) ietver valsts līdzekļu piešķiršanu;
b) piešķir ekonomiskas priekšrocības uzņēmumiem;
c) rada konkurences traucējumus, sniedzot priekšrocības atsevišķiem uzņēmumiem;
d) iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm.

Detalizētāku informāciju skatiet Rokasgrāmatā par valsts atbalstu pdfEnglish.

Atbrīvojuma klauzulas, kas ietekmē struktūrfondu darbību:

  • Līguma par Eiropas Savienības darbību 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā ir atļauts sniegt atbalstu, kas veicina ekonomikas attīstību apgabalos, kur dzīves līmenis ir ārkārtīgi zems vai kur valda liels bezdarbs;
  • Līguma par Eiropas Savienības darbību 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā ir atļauts sniegtatbalstu, kas veicina atsevišķu saimniecisko darbību vai atsevišķu tautsaimniecības jomu attīstību, ja šādam atbalstam nav tāds nelabvēlīgs iespaids uz tirdzniecības apstākļiem, kas būtu pretrunā vispārējām interesēm.
  • Iepriekš norādītie atbrīvojumi ir apskatīti pamatnostādnēs par valsts atbalstu reģionu attīstības mērķiem English, kur ir noteiktas maksimālās dotāciju summas, kuras var saņemt atsevišķi reģioni. Detalizētāku informāciju skatiet valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnēs 2007.–2013. gadam.

Ņemot vērā pašreizējo finanšu un ekonomikas krīzi, Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā ir iekļauta pagaidu sistēma, kas vienkāršo noteikumus par valsts atbalsta shēmām, kuras līdzfinansē kohēzijas politika. Tas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos avansa maksājumi valsts atbalsta shēmām var tikt atlīdzināti pilnā apjomā.

Noteikumos par valsts atbalstu ir paredzēti arī pagaidu pasākumi English (līdz 2010. gada beigām), lai palīdzētu valstīm līdz 2010. gada beigām risināt sekas, ko reālajā ekonomikā radījuši kreditēšanas ierobežojumi. Tas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos:

  • uzņēmumiem var piešķirt vienreizēju atbalstu apjomā līdz EUR 500 000 nākamajiem diviem darbības gadiem, lai palīdzētu atrisināt pašreizējās grūtības;
  • ir pieejamas valsts sniegtas aizdevumu garantijas ar pazeminātu likmi;
  • ir pieejami subsidēti aizdevumi, īpaši videi nekaitīgu produktu ražošanai;
  • mazie uzņēmumi ik gadu var saņemt līdz 2,5 miljoniem eiro lielu riska kapitāla atbalstu (pašreizējo 1,5 miljonu eiro vietā), ja vismaz 30 % (pašreizējo 50 % vietā) no ieguldījumu izmaksām sedz privāti ieguldītāji.

Plašāka informācija

  • Konkurences ģenerāldirektorāta vietnes sadaļa par valsts atbalstu English
  • Kohēzijas politikas reakcija uz ekonomikas krīzi DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk

Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam nav pilnvaru interpretēt noteikumus par valsts atbalstu, tādēļ valsts un reģionālajām iestādēm, kas vēlas saņemt konsultācijas šajā jautājumā, jāsazinās ar atbildīgo Komisijas departamentu, proti, Konkurences ģenerāldirektorātu, Enerģētikas ģenerāldirektorātu, Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorātu vai arī Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātu.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi