Navigation path

Additional tools

Versenypolitika

A kohéziós és regionális politikai támogatásnak adott esetben tiszteletben kell tartania az állami támogatásra vonatkozó szabályokat.

Az EK-Szerződés 87. cikke pdf tiltja azokat az állami támogatási intézkedéseket, amelyek

a) állami forrás bevonásával járnak
b) gazdasági előnyt nyújtanak egyes vállalkozások számára
c) bizonyos kedvezményezettek előnyben részesítése által torzítják a versenyt
d) érintik az EU tagállamai közötti kereskedelmet.

A részleteket lásd az állami támogatási szabályokról szóló ismertetőben. pdfEnglish.

A Strukturális Alapok működését érintő mentességi rendelkezések:

  • a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja – az olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság
  • a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja – az egyes gazdasági tevékenységek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben.
  • A fent említett mentességeket a regionális állami támogatásokra vonatkozó iránymutatások English részletezik, amelyek meghatározzák egyes külön kijelölt régiók esetében a támogatás legnagyobb megengedett mértékét. A részleteket lásd: iránymutatás a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatásokról.

A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válsággal összefüggésben az európai gazdasági fellendülés terve magában foglal egy olyan ideiglenes keretrendszert is, amely egyszerűsíti a kohéziós politika által társfinanszírozott állami támogatási rendszerre vonatkozó szabályokat. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben az állami támogatási rendszerekből nyújtott előleg akár 100 %-ban is visszatéríthető.

Vannak továbbá 2010 végéig érvényben lévő, az állami támogatásra vonatkozó szabályok szerinti átmeneti rendelkezések English a célból, hogy segítsék az országokat a hitelmegszorításnak a reálgazdaságra 2010-ig gyakorolt hatásai kezelésében. Ez annyit tesz, hogy bizonyos feltételek megléte esetén:

  • a vállalatok a következő két évben maximum 500 000 eurónyi egyösszegű támogatást kaphatnak, amely kisegíti őket jelenlegi nehézségeikből
  • a hitelekhez nyújtott állami kezességvállalás hozzáférhető csökkentett díj mellett
  • támogatott kölcsönök érhetők el, különösen környezetbarát termékek termelése esetében
  • a kisvállalkozások egyenként évente legfeljebb 2,5 millió euró összegű kockázatitőke-támogatást kaphatnak (a jelenlegi 1,5 millió euró helyett) abban az esetben, ha a beruházási költségek legalább 30 %-a (a jelenlegi 50 % helyett) magánbefektetőktől származik.

További információ

  • A Versenypolitikai Főigazgatóság oldalai az állami támogatásról English
  • A kohéziós politika válasza a gazdasági válságra DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk

A Regionális Politikai Főigazgatóságnak nem feladata az állami támogatásra vonatkozó szabályok értelmezése; az ezen a téren iránymutatást igénylő nemzeti és regionális hatóságoknak a Bizottság illetékes főigazgatóságával, azaz a Versenypolitikai Főigazgatósággal, az Energiaügyi Főigazgatósággal, a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósággal vagy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósággal kell konzultálniuk.

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok