Navigation path

Additional tools

Politika tržišnog natjecanja

Pri financiranju u okviru kohezijske i regionalne politike moraju se, u slučajevima gdje je to potrebno, poštovati pravila o državnim potporama.

Člankom 107. Ugovora o funkcioniranju EU-a pdf zabranjuju se mjere državnih potpora koje:

a) uključuju prijenos državnih sredstava
b) podrazumijevaju davanje gospodarske prednosti poduzećima
c) narušavaju tržišno natjecanje selektivno dajući prednost nekim korisnicima na štetu drugih
d) utječu na trgovinu među državama članicama EU-a.

Za dodatne informacije vidi Priručnik o državnim potporama pdf.

Odredbe o iznimkama važne za djelovanje strukturnih fondova su sljedeće:

  • članak 87. stavak 3. točka (a) – potpore za promicanje gospodarskog razvoja područja na kojima je životni standard neuobičajeno nizak ili na kojima postoji velika podzaposlenost 
  • članak 87. stavak 3. točka (c) – potpore za olakšavanje razvoja određenih gospodarskih djelatnosti ako takve potpore ne utječu negativno na trgovinske uvjete u mjeri u kojoj bi to bilo suprotno zajedničkom interesu
  • prethodno navedene iznimke razrađene su u smjernicama za državne potpore regijama kojima se određuju najviše dopuštene stope bespovratnih sredstava za neke posebno određene regije; za više detalja vidi smjernice za potpore regijama za razdoblje 2007.– 2013.

S obzirom na trenutnu financijsku i gospodarsku krizu u Europski plan za gospodarski napredak uključen je privremeni okvir kojim se pojednostavljuju pravila za uređivanje programa državnih potpora sufinanciranih u okviru kohezijske politike. U nekim slučajevima to znači da se predujmovi programima državnih potpora mogu vratiti i do 100 %.

Postoje i privremene mjere (do kraja 2010.) u okviru pravila o državnim potporama kojima se zemljama pomaže da otklone posljedice kreditne restrikcije na realno gospodarstvo do 2010. To znači da pod određenim uvjetima:

  • poduzeća mogu dobiti paušalni iznos potpore do 500 000 EUR za sljedeće dvije godine kako bi otklonila trenutne poteškoće
  • državna jamstva dostupna su za zajmove s nižom premijom
  • subvencionirani zajmovi dostupni su osobito za proizvodnju „zelenih” proizvoda
  • mala poduzeća mogu godišnje dobiti potporu za rizični kapital u iznosu do 2,5 milijuna EUR (umjesto trenutnih 1,5 milijuna EUR) pod uvjetom da najmanje 30 % (umjesto trenutnih 50 %) troškova ulaganja snose privatni ulagači.

Tumačenje pravilâ o državnim potporama nije zadaća Glavne uprave za regionalnu politiku, stoga se nacionalna i regionalna tijela koja trebaju pomoć u tom području trebaju obratiti nadležnim odjelima Komisije, tj. Glavnoj upravi za tržišno natjecanje, Glavnoj upravi za energetiku, Glavnoj upravi za mobilnost i promet ili Glavnoj upravi za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji