Navigation path

Additional tools

Politika hospodářské soutěže

Financování politiky soudržnosti a regionální politiky musí případně dodržovat pravidla státní podpory.

Článek 107 Smlouvy o fungování EU pdf zakazuje opatření státní podpory, která

a) zahrnují převod státních prostředků
b) poskytují podnikům hospodářskou výhodu
c) narušují hospodářskou soutěž tím, že selektivně zvýhodňují určité příjemce, zatímco ostatní nikoli
d) ovlivňují obchod mezi členskými státy EU

Další podrobnosti viz Příručka k pravidlům státní podpory pdfEnglish.

Ustanovení o výjimkách, která mají význam pro fungování strukturálních fondů:

  • čl. 87 odst. 3 písm. a) – podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností.
  • čl. 87 odst. 3 písm. c) – podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem..
  • Výše uvedené výjimky jsou upřesněny v pokynech k regionální podpoře English, které stanoví maximálně přípustné výše grantů pro určité konkrétně vymezené regiony. Další podrobnosti viz pokyny k regionální podpoře na období 2007–2013.

V souvislosti se stávající finanční a hospodářskou krizí zahrnuje plán evropské hospodářské obnovy dočasný rámec, který zjednodušuje pravidla upravující režimy státních podpor, jež jsou spolufinancovány z politiky soudržnosti. To znamená, že v některých případech je možno vyplatit zálohové platby pro režimy státních podpor v plné výši.

V rámci pravidel státní podpory existují rovněž dočasná opatření English (do konce roku 2010), která mají do roku 2010 zemím pomoci řešit dopady omezování úvěrů na reálnou ekonomiku. To znamená, že za určitých podmínek:

  • společnosti mohou obdržet jednorázovou částku podpory až do výše 500 000 EUR na další dva roky, jež je má zbavit současných potíží
  • pro úvěry jsou k dispozici státní záruky s nižší prémií
  • jsou k dispozici subvencované půjčky, zejména pro výrobu ekologicky šetrných výrobků
  • malé podniky mohou obdržet rizikový kapitál až do výše 2,5 milionu EUR ročně (namísto stávající částky 1,5 milionu EUR), pokud nejméně 30 % (namísto stávajících 50 %) investičních nákladů pochází od soukromých investorů.

Více informací

  • Internetové stránky GŘ pro hospodářskou soutěž týkající se státních podpor English
  • Reakce politiky soudržnosti na hospodářskou kriziDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk

GŘ pro regionální politiku nehraje při výkladu pravidel státní podpory žádnou úlohu, vnitrostátní a regionální orgány, které potřebují poradenství v této oblasti, by se měly obrátit na příslušné oddělení Komise, tj. GŘ pro hospodářskou soutěž, GŘ pro energetiku, GŘ pro mobilitu a dopravu nebo GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova.

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média