Navigation path

Additional tools

Ämnesområdessidor

Att se till att företag kan bildas och växa, särskilt små och medelstora företag, är ett sätt för sammanhållningspolitiken att få fart på ekonomin i regionerna.

Att stödja företagare, dra till sig investerare och förbättra regionernas produktionskapacitet är mycket viktigt för att förbättra regionernas ekonomiska resultat och hjälpa dem som släpar efter. Det startas ca 1,2 miljoner företag i EU varje år – ungefär 10 % av det totala antalet företag. Men bara hälften finns kvar efter fem år. Och skillnaderna i EU är stora – i Italien, Spanien och Storbritannien startas exempelvis dubbelt så många företag som genomsnittet i EU.

Småföretagen är de verkliga giganterna i EU:s ekonomi: de utgör 99 % av alla företag och står för upp till två tredjedelar av alla jobb inom den privata sektorn. De har emellertid ofta svårt att skaffa fram kapital och kunskap, och företagarna är ofta oerfarna. EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till att lösa dessa problem genom en kombination av ”hårda” åtgärder, t.ex. direktstöd till investeringar, och ”mjuka” insatser, främst stödtjänster, utbildning, en innovationsvänlig miljö, finansieringslösningar och tekniköverföring samt hjälp till nätverk och kluster.

Mellan 2007 och 2013 stöder sammanhållningspolitikens program:

  • Nybildning av och tillväxt i små och medelstora företag. Det gäller insatser för entreprenörskap, tillgång till finansiering, forskning och innovation, tekniköverföring, tillgång till informations- och kommunikationsteknik och miljövänlig produktion. Cirka 27 miljarder euro har anslagits (7,9 % av de totala anslagen) till dessa insatser.
  • Annat stöd till både stora och små företag. Produktiva investeringar och tillhandahållande av stödtjänster för företag inom de ovannämnda områdena planeras få 28 miljarder euro (8,1 % av de totala anslagen). En stor del av pengarna går direkt eller indirekt till små och medelstora företag.

Useful links:

EU regionalpolitik: Håll dig informerad