Navigation path

Additional tools

Sprijin pentru întreprinderi

Sprijinul pentru înfiinţarea de noi întreprinderi şi dezvoltarea celor existente, în special a IMM-urilor, reprezintă modalităţile cheie prin care politica de coeziune susţine economiile regionale.

Sprijinirea antreprenorilor, atragerea investitorilor şi ameliorarea capacităţii de producţie sunt vitale pentru îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestor regiuni şi pentru reducerea decalajelor de dezvoltare, acolo unde este cazul. În fiecare an, în UE sunt înfiinţate aproximativ 1,2 milioane de întreprinderi, adică 10% din numărul total al acestora. Totuşi, numai jumătate reuşesc să supravieţuiască în primii cinci ani. Pe de altă parte, situaţia diferă foarte mult de la un stat membru la altul. De exemplu, în Italia, Spania şi Regatul Unit, se înfiinţează întreprinderi de două ori mai des faţă de media înregistrată la nivel european.

IMM-urile sunt adevăraţii giganţi ai economiei europene, reprezentând 99% din numărul total de întreprinderi din Uniunea Europeană. Ele asigură, totodată, două treimi din numărul de locuri de muncă existente în sectorul privat. Cu toate acestea, se confruntă adesea cu dificultăţi în a accesa capital şi informaţii şi, de cele mai multe ori, nu au suficientă experienţă. Politica de coeziune a UE urmăreşte soluţionarea acestor probleme cu ajutorul unei combinaţii între sprijinul direct pentru investiţii şi măsuri de altă natură, precum furnizarea de servicii de sprijin pentru întreprinderi, cursuri de formare, favorizarea unui mediu inovator, inginerie financiară şi transfer de tehnologie, precum şi crearea de reţele şi clustere.

În perioada 2007-2013, programele politicii de coeziune se vor concentra pe:

  • înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor, pe direcţii care vor viza, în mod special, spiritul antreprenorial, accesul la finanţare, cercetarea şi inovarea, transferul de tehnologie, accesul la tehnologiile informaţiei şi comunicării sau producţia ecologică. Aproximativ 27 de miliarde de euro (7,9% din suma totală) vor fi dirijate către sprijinirea IMM-urilor.
  • alte tipuri de sprijin pentru întreprinderile mari şi mici, inclusiv investiţii productive şi furnizarea de servicii de sprijin în domeniile menţionate anterior, pentru care se vor aloca 28 de miliarde de euro (8,1% din suma totală). IMM-urile vor beneficia, direct sau indirect, de o mare parte din aceste fonduri.

Linkuri utile:

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale