Navigation path

Additional tools

Bedrijfsondersteuning

Het cohesiebeleid stimuleert regionale economieën, onder meer door het bevorderen van de oprichting en groei van met name kleine en middelgrote bedrijven .

Ondernemers steunen, investeerders aantrekken en de productiecapaciteit vergroten zijn essentieel om de economische prestaties van regio's te verbeteren en de zwakkere regio's te helpen hun achterstand in te halen. In de EU worden jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen nieuwe bedrijven opgericht, wat neerkomt op 10% van het totaal. Slechts de helft van die nieuwe bedrijven bestaat vijf jaar later nog. Er zijn grote verschillen tussen de EU-landen: zo worden in Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk dubbel zo vaak bedrijven opgericht als gemiddeld in de EU.

Het MKB is van gigantisch economisch belang voor de Europese Unie en vertegenwoordigt er 99% van de bedrijven en twee derde van de banen in de particuliere sector. Deze bedrijfjes hebben het echter vaak moeilijk om kapitaal en kennis te vinden, en hun management is vaak onervaren. Het cohesiebeleid van de EU probeert dat te verhelpen met een combinatie van "harde" maatregelen zoals directe steun voor investeringen en "zachte" zoals ondersteunende diensten voor het bedrijfsleven, opleidingen, een innovatief klimaat, financiële regelingen en technologieoverdracht, en het ondersteunen van netwerken en clusters.

Van 2007 tot 2013 verstrekken programma's in het kader van het cohesiebeleid steun voor:

  • Oprichting en groei van kleine en middelgrote bedrijven, vooral wat betreft ondernemerschap, toegang tot financiering, onderzoek en innovatie, en technologieoverdracht, beschikbaarheid van informatie- en communicatietechnologie en milieuvriendelijke productiemethoden. Zo'n 27 miljard euro (7,9% van het totale budget) wordt besteed aan dergelijke steun die specifiek op het MKB is gericht.
  • Andere steun aan grote en kleine bedrijven, met inbegrip van productieve investeringen en bedrijfsondersteunende diensten op de hierboven vermelde terreinen, voor 28 miljard euro (8,1% van het totaal). Het MKB zal bij een groot deel van die steun gebaat zijn.

Links:

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte