Navigation path

Additional tools

Atbalsts uzņēmumiem

Gādājot par uzņēmumu un jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) izveidi un izaugsmi, kohēzijas politika palīdz panākt reģionālās ekonomikas augšupeju.

Uzņēmēju atbalstīšana, ieguldītāju piesaistīšana un reģionu ražošanas jaudu nostiprināšana ir vitāli svarīga, lai uzlabotu reģionu ekonomiskos rādītājus un palīdzētu tiem reģioniem, kuri savā attīstībā iepaliek. ES katru gadu nodibina apmēram 1,2 miljonus uzņēmumu, un tie ir aptuveni 10 % no kopējā uzņēmumu skaita. Tomēr tikai puse no tiem pārdzīvo pirmos piecus gadus.  Turklāt visā ES teritorijā ir lielas atšķirības, piemēram, Itālijā, Spānijā un Lielbritānijā jaunus uzņēmumus dibina divreiz biežāk salīdzinājumā ar vidējo rādītāju ES.

MVU ir īstie Eiropas ekonomikas giganti, jo no visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem to ir 99 %, un tie nodrošina divas trešdaļas no visām privātā sektora darbavietām Eiropas Savienībā. Tomēr MVU bieži ir grūtības piesaistīt kapitālu un zinātību, un parasti tiem trūkst pieredzes. ES reģionālās un kohēzijas politikas mērķis ir risināt šīs grūtības, kombinējot “radikālus” pasākumus, tādus kā tiešs atbalsts ieguldījumiem, ar “ne tik radikāliem” pasākumiem, tādiem kā atbalsta pakalpojumi uzņēmumiem, apmācība, inovācijai labvēlīga vide, finanšu plānošana un tehnoloģiju nodošana, kā arī atbalsts, ko piedāvā tīkli un uzņēmumu kopas.

Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam kohēzijas politikas programmas atbalstīs:

  • MVU izveidi un izaugsmi, īpaši uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu jomā, piekļuvi finansēm, pētniecību un inovāciju, tehnoloģiju nodošanu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un ekoloģiskas ražošanas pieejamību. Šādam īpaši MVU paredzētam atbalstam ir atvēlēti aptuveni 27 miljardi eiro (7,9% no kopējā piešķīruma);
  • lielos un mazos uzņēmumus, jo īpaši ieguldījumus ražošanā un uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus iepriekš minētajās jomās. Šim nolūkam atvēlēti 28 miljardi eiro (8,1% no kopējā piešķīruma). MVU tieši vai netieši būs ieguvēji no lielas šo līdzekļu izmantojuma daļas.

Noderīgas saites:

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi