Navigation path

Additional tools

Parama verslui

Įmonių, ypač mažųjų bei vidutinių (MVĮ), kūrimo ir augimo skatinimas – pagrindinis būdas pasiekti, kad sanglaudos politika būtų skatinamas regionų ekonomikos augimas.

Verslininkų rėmimas, investuotojų pritraukimas ir regionų gamybos pajėgumų stiprinimas nepaprastai svarbūs gerinant regionų ekonominės veiklos rezultatus ir padedant atsiliekantiems regionams pasivyti kitus. Kasmet ES įsteigiama apie 1,2 mln. įmonių – maždaug 10 % viso įmonių skaičiaus. Tačiau tik pusė jų nežlunga per pirmuosius penkerius metus. Be to, padėtis visoje ES labai nevienoda: pavyzdžiui, Ispanijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje įsteigiama dvigubai daugiau naujų įmonių, palyginti su ES vidurkiu.

MVĮ sudaro 99 % visų Europos Sąjungos įmonių; jose sukurti beveik du trečdaliai viso Europos Sąjungos privačiojo sektoriaus darbo vietų. Tačiau MVĮ dažnai sunku gauti kapitalo ir žinių, be to, joms neretai trūksta patirties. ES sanglaudos politika siekiama įveikti šiuos sunkumus derinant įvairias priemones – „tvirtas“ (pavyzdžiui, tiesioginę paramą investicijoms) ir „švelnias“ (verslo paramos paslaugas, mokymą, inovacijas skatinančią aplinką, finansų inžineriją, technologijų perdavimą ir paramą tinklams bei grupėms).

2007–2013 m. sanglaudos politikos programomis bus remiama:

  • MVĮ kūrimas ir augimas: parama visų pirma bus susijusi su verslumu, galimybe gauti finansavimą, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, technologijų perdavimu, galimybe naudotis informacinėmis bei ryšių technologijomis ir ekologiška gamyba. MVĮ numatyta skirti apie 27 mlrd. eurų šios paramos (7,9 % visų asignavimų);
  • kitai paramai ir didelėms, ir mažoms įmonėms, įskaitant produktyvias investicijas ir verslo paramos paslaugų teikimą pirmiau minėtose srityse, numatyta skirti dar 28 mlrd. eurų (8,1 % visų asignavimų). Didele šių lėšų dalimi tiesiogiai arba netiesiogiai pasinaudos MVĮ.

Naudingos nuorodos:

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos