Navigation path

Additional tools

Vállalkozástámogatás

A vállalkozások (különösen a kis- és középvállalkozások, azaz a kkv-k) indításának és bővítésének támogatása az a két kulcsfontosságú elem, amely révén a kohéziós politika lökést adhat a regionális gazdaságoknak.

A vállalkozók támogatása, a beruházások vonzása és a régiók termelési kapacitásának erősítése alapvetően fontos gazdasági teljesítményük növelése érdekében, és elősegíti azt is, hogy a leszakadó régiók behozhassák lemaradásukat. Az EU-ban évente mintegy 1,2 millió vállalkozás jön létre – ez az összes vállalkozás körülbelül 10%-ának felel meg. Az új vállalkozásoknak azonban csak alig fele éri meg az alapításának ötödik évfordulóját. Emellett az Unióban e téren nagy különbségek mutatkoznak: Olaszországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban például az uniós átlaghoz viszonyítva kétszer több új vállalkozás jön létre.

A kkv-k az európai gazdaság motorjai: az Unióban működő vállalkozások 99%-át ők alkotják, és a magánszektorban dolgozó emberek kétharmadát kkv-k alkalmazzák. Azonban a kkv-k gyakran ütköznek nehézségekbe a tőkéhez és az ismeretekhez való hozzáférés során, továbbá sok esetben nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal sem. Az Unió kohéziós politikájának célja, hogy úgynevezett „kemény” (pl. közvetlen beruházás-támogatás) és „puha” intézkedéseken (pl. vállalkozástámogató szolgáltatások, képzés, innovatív környezet, pénzügyi tervezés, technológiatranszfer, valamint hálózatok és klaszterek támogatása) keresztül enyhítse e nehézségeket.
2007 és 2013 között a kohéziós politikai programok az alábbi területeken nyújtanak támogatást:

  • Kkv-k indításának és bővítésének támogatása, különösen a következők terén: vállalkozói készség, forrásszerzés, kutatás és innováció, technológiatranszfer, információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, környezetbarát előállítási mód. A kifejezetten kkv-kat célzó ilyen jellegű támogatásra körülbelül 27 milliárd euró (a teljes összeg kb. 7,9%-a) van elkülönítve.
  • A nagy és kisvállalkozásoknak biztosított egyéb támogatásra (ideértve a termelési beruházást és a fenti területeken történő vállalkozástámogatás nyújtását) a tervek szerint további 28 milliárd euró állna rendelkezésre (a teljes összeg 8,1%-a). E pénzeszközök zöméből a kkv-k közvetlenül vagy közvetve részesülnének.

Hasznos linkek:

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok