Navigation path

Additional tools

Virksomhedsstøtte

Samhørighedspolitikken er med til at sætte skub i de regionale økonomier ved at støtte virksomheders oprettelse og vækst, især små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Hvis regionernes økonomiske resultater skal forbedres, og de tilbagestående regioner skal hjælpes, er det afgørende at støtte iværksættere, tiltrække investorer og styrke regionernes produktionskapacitet. Hvert år oprettes der omkring 1,2 millioner nye virksomheder i EU – det svarer til ca. 10 % af det samlede antal virksomheder. Men kun halvdelen overlever de første fem år. Og der er store forskelle rundt omkring i EU – for eksempel oprettes der dobbelt så mange nye virksomheder i Italien, Spanien og Storbritannien som i EU i gennemsnit.

SMV'erne er selve rygraden i EU's økonomi, fordi de tegner sig for 99 % af det samlede antal virksomheder og op mod to tredjedele af alle job i den private sektor i EU. Ofte har SMV'er imidlertid svært ved at skaffe kapital og viden, og de mangler tit erfaring. EU's samhørighedspolitik hjælper med at løse disse problemer. Det sker ved en kombination af "hårde" initiativer som direkte investeringsstøtte og "bløde" initiativer – især levering af erhvervsstøttetjenester, uddannelse, et innovativt miljø, finansieringsteknik og teknologioverførsel samt støtte til netværk og klynger.

Mellem 2007 og 2013 støtter samhørighedsprogrammerne følgende områder:

  • SMV'ers oprettelse og vækst, især i forbindelse med iværksætteri, adgang til finansiering, forskning og innovation, teknologioverførsel, adgang til informations- og kommunikationsteknologi og miljøvenlig produktion. Der er afsat omkring 27 milliarder euro (7,9 % af de samlede bevillinger) til SMV-støtte.
  • Anden støtte til både store og små virksomheder, bl.a. produktive investeringer og levering af erhvervsstøttetjenester på de ovennævnte områder. Der er afsat yderligere 28 milliarder euro (8,1 % af de samlede bevillinger) hertil. En stor del af midlerne vil komme SMV'er til gode direkte eller indirekte.

Links:

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!