Navigation path

Additional tools

Podpora podnikání

Podpora vzniku a rozvoje nových podniků, zejména malých a středních, je hlavním nástrojem politiky soudržnosti k posilování regionálních ekonomik.

Pro zlepšení výkonu ekonomik jednotlivých regionů je naprosto nezbytné podporovat podnikání, přilákat investice a posílit výrobní kapacitu regionů. Zároveň se tím pomůže regionům, které ještě stále zaostávají. Každoročně se v EU založí okolo 1,2 milionu nových podniků, což je asi 10 % z celkového počtu společností. Přesto pouze polovině z nich se podaří přežít prvních pět let. Na území Evropské unie navíc v tomto směru existují obrovské rozdíly. Například v Itálii, Spojeném království a Španělsku vzniká dvakrát tolik společností, než je průměr EU.

Pro evropské hospodářství mají malé a střední podniky obrovský význam: představují 99 % všech společností v EU a zajišťují až dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru Evropské unie. Mají ale často potíže s dostupností kapitálu, chybí jim know-how a zpravidla i zkušenosti. Politika soudržnosti EU si klade za cíl tyto problémy řešit prostřednictvím tzv. přímých opatření, jako jsou například přímé investice, a nepřímých opatření, k nimž patří poskytování podpůrných služeb podnikům, organizování školení, vytváření inovativního prostředí, zajištění finančních služeb, zavádění technologií a v neposlední řadě i vytváření sítí kontaktů a klastrů.

V období 2007–2013 se programy politiky soudržnosti soustřeďují na podporu těchto oblastí:

  • Zakládání a rozvoj malých a středních podniků s důrazem na podporu soukromého podnikání, dostupnosti financí, výzkumu a inovací, transferu technologií, přístupu k informačním a komunikačním technologiím či výrobu šetrnou k životnímu prostředí. Na podporu malých a středních podniků v těchto oblastech je vyčleněno přibližně 27 miliard eur (7,9 % veškerých přidělených prostředků).
  • Na další podporu velkých i malých podniků, včetně produktivních investic a poskytování služeb podpory podnikům ve výše uvedených oblastech, by mělo připadnout dalších 28 miliard eur (8,1 % veškerých přidělených prostředků). Velká část těchto finančních prostředků bude mít přímý či nepřímý pozitivní dopad na malé a střední podniky.

Užitečné odkazy:

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média