Förvaltningsmyndigheter

Medlemsländerna ansvarar för förvaltningen av de program som stöds av sammanhållningspolitiken. En särskild förvaltningsmyndighet tillhandahåller information om programmet, utser projekt och övervakar genomförandet. Klicka på ett land om du vill se vilka organisationer som ansvarar. Information om Europeiska socialfondens (ESF) program finns på webbplatsen ESF.

Slovenien

Republic of Slovenia Government Office for Development and European Cohesion Policy

Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana

Tel. : +386 1 400 36 80
E-mail. : gp.svrk@gov.si

Web

European Territorial Cooperation and Financial Mechanism Office - Cross-border programmes Management Division/ Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy

Kotnikova 5
1000 Ljubjana

Web

Republika Slovenija Služba Vlade Rs Za Razvoj In Evropsko Kohezijsko Politiko

Ms Laura Lajh
Trubarjeva 11
SI – 2000 Maribor

Tel. : +386 (0)1 400 3150
E-mail. : laura.lajh@gov.si

Web

Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy

Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor

Tel. : +386 1 400 31 58
Web