Sökväg

Förvaltningsmyndigheter

Medlemsländerna ansvarar för förvaltningen av de program som stöds av sammanhållningspolitiken. En särskild förvaltningsmyndighet tillhandahåller information om programmet, utser projekt och övervakar genomförandet. Klicka på ett land om du vill se vilka organisationer som ansvarar.

Rumänien

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management POAT 2014-2020. Dmna Gabriela Teletin

Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center.
București

Web

Romanian Ministry for Regional Development and Public Administration

Str. Apolodor 17, Sector 5
050741 Bucharest

Web

EU regionalpolitik: Håll dig informerad

Håll dig uppdaterad