Förvaltningsmyndigheter

Medlemsländerna ansvarar för förvaltningen av de program som stöds av sammanhållningspolitiken. En särskild förvaltningsmyndighet tillhandahåller information om programmet, utser projekt och övervakar genomförandet. Klicka på ett land om du vill se vilka organisationer som ansvarar.

Rumänien

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management POAT 2014-2020. Dmna Gabriela Teletin

Ms Luciana Cututiu
Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center.
București

Web

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management POC 2014-2020

Ms Ioana Iulia Baz
Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center
București

Web

Ministerul Fondurilor Europene

Bd. Carol I, nr. 34-36, sector 2
Bucuresti

Tel. : 021 315 02 14/118

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management LIOP

Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center
București

Web

Autoritatea de Management POR - Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice

Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti, Sector 5

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Piata Revolutiei nr. 1A
București, sector 1

Romanian Ministry for Regional Development and Public Administration

Str. Apolodor 17, Sector 5
050741 Bucharest

Web