Förvaltningsmyndigheter

Medlemsländerna ansvarar för förvaltningen av de program som stöds av sammanhållningspolitiken. En särskild förvaltningsmyndighet tillhandahåller information om programmet, utser projekt och övervakar genomförandet. Klicka på ett land om du vill se vilka organisationer som ansvarar. Information om Europeiska socialfondens (ESF) program finns på webbplatsen ESF.

Luxemburg

La Direction de la politique régionale du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur

19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel. : (+352) 247-84325
Web

c/o Ministère du Développement durable et des Infrastructures c/o Ministère du Développement durable et des Infrastructures

4, place de l’Europe
L-1499 Luxembourg

Tel. : (+352) 2478-2478
Web

Ministry of Sustainable Development and Infrastructures Department for Spatial Planning and Development (DATER), Division for European Affairs

4, Place de l'Europe
L-2946 Luxembourg

Tel. : +352 247-86934
E-mail. : Thiemo.Eser@mat.etat.lu

Web