Förvaltningsmyndigheter

Medlemsländerna ansvarar för förvaltningen av de program som stöds av sammanhållningspolitiken. En särskild förvaltningsmyndighet tillhandahåller information om programmet, utser projekt och övervakar genomförandet. Klicka på ett land om du vill se vilka organisationer som ansvarar. Information om Europeiska socialfondens (ESF) program finns på webbplatsen ESF.

Finland

Ministry of Employment and the Economy

Aleksanterinkatu 4, Helsinki
P.O. Box 32, FI-00023 GOVERNMENT, Finland

Tel. : +358 29 516001
E-mail. : kirjaamo@tem.fi

Web

Ministry of Employment and the economy

Aleksanterinkatu 4, Helsinki
P.O. Box 32, FI-00023 GOVERNMENT

Tel. : +358 29 516001
E-mail. : kirjaamo@tem.fi

Web

Department of Trade and Industry, Åland Government

Självstyrelsegården / P.O. Box 1060
AX-22111 Mariehamn, Åland

Tel. : +358 (0)18 25 000
Web

The Regional Council of South-West Finland

P.O. Box 273
20101 Turku

Web