Förvaltningsmyndigheter

Medlemsländerna ansvarar för förvaltningen av de program som stöds av sammanhållningspolitiken. En särskild förvaltningsmyndighet tillhandahåller information om programmet, utser projekt och övervakar genomförandet. Klicka på ett land om du vill se vilka organisationer som ansvarar. Information om Europeiska socialfondens (ESF) program finns på webbplatsen ESF.

Estland

Ministry of Finance of the Republic of Estonia

Suur-Аmeerika 1
Тallinn 15006

Tel. : +372 611 3558
Web

Estonian Ministry of Finance

Suur-Ameerika 1
Tallinn 15006

Web