Förvaltningsmyndigheter

Medlemsländerna ansvarar för förvaltningen av de program som stöds av sammanhållningspolitiken. En särskild förvaltningsmyndighet tillhandahåller information om programmet, utser projekt och övervakar genomförandet. Klicka på ett land om du vill se vilka organisationer som ansvarar. Information om Europeiska socialfondens (ESF) program finns på webbplatsen ESF.

Bulgarien

Ministry of Transport, Information Technology and Communications - Programme and Project Coordination Directorate

"Dyakon Ignatii" street № 7-9
BG-1000 Sofia

Tel. : + 359 2 9409 421
E-mail. : gvassileva@mtitc.government.bg

Web

Ministry of Economy - European Funds for Competitiveness Directorate General

"6th September" street №21
Sofia 1000

Tel. : +359 2 80 75 336
E-mail. : priemna@mi.government.bg

Web

Ministry of Science and Education - General Directorate Structural Funds and Intenational Educational Programmes

Tsarigradsko Chausee 125 bl 5/1
Sofia 1113

Tel. : +359 2 46 76 100
Web

Ministry of environment and water of Bulgaria - Directorate General "Operational Programme Environment"

"William Gladstone" street №67
1000 Sofia

Tel. : +359 2 940 67 06
E-mail. : ope@moew.government.bg

Web

Ministry of Regional Development and Public Works

17-19 St.St. Kiril i Metodi Str
1202 Sofia

Tel. : +359 2 9405 443
E-mail. : DNikolova@mrrb.government.bg

Web

Minister of Economy - Directorate-General European Funds for Competitiveness

"6th September" street №21
BG-1000 Sofia

Tel. : Tel.: + 359 2 80 75 336
E-mail. : priemna@mi.government.bg

Web

Ministry of Regional Development of the Republic of Bulgaria, External Borders Department

Kiril and Metodiy Str., No: 17-19,
1202, Sofia

Tel. : +359 2 9405 683
E-mail. : tcm_exbd@mrrb.government.bg

Web

Ministry of Regional Development of the Republic of Bulgaria, External Borders Department

Kiril and Metodiy Str., No: 17-19,
1202, Sofia

Tel. : +359 2 9405 683
E-mail. : tcm_exbd@mrrb.government.bg

Web

Ministry of Regional Development of the Republic of Bulgaria, External Borders Department

Kiril and Metodiy Str., No: 17-19
1202, Sofia

Tel. : +359 2 9405 683
E-mail. : tcm_exbd@mrrb.government.bg

Web