Förvaltningsmyndigheter

Medlemsländerna ansvarar för förvaltningen av de program som stöds av sammanhållningspolitiken. En särskild förvaltningsmyndighet tillhandahåller information om programmet, utser projekt och övervakar genomförandet. Klicka på ett land om du vill se vilka organisationer som ansvarar.

Bulgarien

Ministry of Transport Coordination of Programmes and Projects Directorate

9 Djakon Ignatii Str.
BG-1000 Sofia

Tel. : 359 2 9409 421
E-mail. : imoskovski@mtitc.government.bg

Web

Ministry of Economy - European Funds for Competitiveness Directorate General

Sofia 21,
BG-1000 Sofia

Tel. : + 359 2 9329 220
E-mail. : bojidar.loukarsky@mee.government.bg

Web

Ministry of Science and Education - General Directorate Structural Funds and Intenational Educational Programmes

Tsarigradsko Chausee 125 bl 5/1
Sofia 1113

Tel. : +359 2 46 76 100
Web

Ministry of Environment and Water - Directorate General

22, Maria Luiza blvd
1000 Sofia

Tel. : +359-2-940 66 88
E-mail. : ope@moew.government.bg

Web

Ministry of Regional Development and Public Works

17-19 St.St. Kiril i Metodi Str
1202 Sofia

Tel. : +359 2 9405 443
E-mail. : DNikolova@mrrb.government.bg

Web

Minister of Economy - Directorate-General European Funds for Competitiveness

21, 6-ti Septemvri Str.
BG-1000 Sofia

Tel. : Tel.: + 359 2 9329 220
Web

Ministry of Regional Development of the Republic of Bulgaria, External Borders Department

Kiril and Metodiy Str., No: 17-19,
1202, Sofia

Tel. : +359 2 9405 683
E-mail. : tcm_exbd@mrrb.government.bg

Web

Ministry of Regional Development of the Republic of Bulgaria, External Borders Department

Kiril and Metodiy Str., No: 17-19,
1202, Sofia

Tel. : +359 2 9405 683
E-mail. : tcm_exbd@mrrb.government.bg

Web

Ministry of Regional Development of the Republic of Bulgaria, External Borders Department

Kiril and Metodiy Str., No: 17-19
1202, Sofia

Tel. : +359 2 9405 683
E-mail. : tcm_exbd@mrrb.government.bg

Web