Navigacijska pot

Organi upravljanja

Za upravljanje programov, ki prejmejo podporo kohezijske politike, so odgovorne države članice. Izbrani organ upravljanja zagotavlja informacije o programu, izbira projekte in nadzira njihovo izvajanje. Izberite državo za prikaz odgovornih organizacij.

Švedska

County Administrative Board of Norrbotten

Stationsgatan 5
SE-971 86 LULEÅ

Tel. : + 46 (0)10 225 50 00
Web

Tillväxtverket

Box 4044
SE - 10261 Stockholm

Tel. : +46 8 681 91 00
E-mail. : tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Web

County Administration Board of Jämtland

Residensgränd 7
831 86 Östersund

Web

Tillväxtverket

Box 4044
SE - 10261 Stockholm

Tel. : +46 8 681 91 00
E-mail. : tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Web

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni

Ostanite povezani