Organi upravljanja

Za upravljanje programov, ki prejmejo podporo kohezijske politike, so odgovorne države članice. Izbrani organ upravljanja zagotavlja informacije o programu, izbira projekte in nadzira njihovo izvajanje. Izberite državo za prikaz odgovornih organizacij.

Romunija

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management POAT 2014-2020. Dmna Gabriela Teletin

Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center.
București

Web

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management POC 2014-2020

Ms Adina Moga – General Direct
Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center
București

Web

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Piata Revolutiei nr. 1A
București, sector 1

Ministerul Fondurilor Europene

Bd. Carol I, nr. 34-36, sector 2
Bucuresti

Tel. : 021 315 02 14/118

Romanian Ministry for Regional Development and Public Administration

Str. Apolodor 17, Sector 5
050741 Bucharest

Web