Organi upravljanja

Za upravljanje programov, ki prejmejo podporo kohezijske politike, so odgovorne države članice. Izbrani organ upravljanja zagotavlja informacije o programu, izbira projekte in nadzira njihovo izvajanje. Izberite državo za prikaz odgovornih organizacij.

Portugalska

Agência para o Desenvolvimento e Coesão

Avenida 5 de Outubro, n° 153
1050-053 LISBOA

Tel. : 00351 218 814 000
Web