Navigacijska pot

Organi upravljanja

Za upravljanje programov, ki prejmejo podporo kohezijske politike, so odgovorne države članice. Izbrani organ upravljanja zagotavlja informacije o programu, izbira projekte in nadzira njihovo izvajanje. Izberite državo za prikaz odgovornih organizacij.

Italija

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Via Fornovo, 8
00192 Roma

Tel. : +39 (0)6 4683 5828
Web

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni

Ostanite povezani