Organi upravljanja

Za upravljanje programov, ki prejmejo podporo kohezijske politike, so odgovorne države članice. Izbrani organ upravljanja zagotavlja informacije o programu, izbira projekte in nadzira njihovo izvajanje. Izberite državo za prikaz odgovornih organizacij.

Hrvaška

Ministry of Labour and Pension System

Petračićeva 4
HR - 10 000 Zagreb

Tel. : +385 1 36 96 464
Web

Ministry of Regional development and EU Funds,

Račkoga 6
HR 10 000 Zagreb

Web