Organi upravljanja

Za upravljanje programov, ki prejmejo podporo kohezijske politike, so odgovorne države članice. Izbrani organ upravljanja zagotavlja informacije o programu, izbira projekte in nadzira njihovo izvajanje. Izberite državo za prikaz odgovornih organizacij.

Danska

Erhvervsstyrelsen

Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

Tel. : 35 29 10 00
Web