Organi upravljanja

Za upravljanje programov, ki prejmejo podporo kohezijske politike, so odgovorne države članice. Izbrani organ upravljanja zagotavlja informacije o programu, izbira projekte in nadzira njihovo izvajanje. Izberite državo za prikaz odgovornih organizacij.

Ciper

Directorate General for European Programmes, Coordination and Development

Vyronos 29
1096 Nicosia

Tel. : 357 22602900
Web