Navigačný riadok

Riadiace orgány

Za riadenie programov podporovaných v rámci politiky súdržnosti sú zodpovedné členské štáty. Určený riadiaci orgán poskytuje informácie o programe, vyberá projekty a monitoruje ich realizáciu. Vyberte si krajinu a zistite, ktoré organizácie sú zodpovedné za realizáciu projektov.

Holandsko

Samenwerkingsverband Noord Nederland

Postbus 779
9700 AT Groningen

Tel. : 00 31 50 52 24 900
Web

Regionální politika EU: Aktuálne informácie

Zostaňte s nami