Autorități de management

Responsabilitatea gestionării programelor care beneficiază de sprijin în cadrul politicii de coeziune le revine statelor membre. O autoritate de management desemnată oferă informații privind programul, asigură selecția proiectelor și monitorizează implementarea acestora. Selectați o țară pentru a afla care sunt organizațiile responsabile. Pentru programele finanțate din Fondul social european (FSE), vizitați site-ul web al FSE.

Slovenia

Republic of Slovenia Government Office for Development and European Cohesion Policy

Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana

Tel. : +386 1 400 36 80
E-mail. : gp.svrk@gov.si

Web

European Territorial Cooperation and Financial Mechanism Office - Cross-border programmes Management Division/ Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy

Kotnikova 5
1000 Ljubjana

Web

Republika Slovenija Služba Vlade Rs Za Razvoj In Evropsko Kohezijsko Politiko

Ms Laura Lajh
Trubarjeva 11
SI – 2000 Maribor

Tel. : +386 (0)1 400 3150
E-mail. : laura.lajh@gov.si

Web

Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy

Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor

Tel. : +386 1 400 31 58
Web