Autorități de management

Responsabilitatea gestionării programelor care beneficiază de sprijin în cadrul politicii de coeziune le revine statelor membre. O autoritate de management desemnată oferă informații privind programul, asigură selecția proiectelor și monitorizează implementarea acestora. Selectați o țară pentru a afla care sunt organizațiile responsabile. Pentru programele finanțate din Fondul social european (FSE), vizitați site-ul web al FSE.

Malta

Planning and priorities Coordination Division (PPCD) – Ministry for European Affairs and the Implementation of the Electoral Manifesto

Triq il-Kukkanja
MT-SVR 1411 Valletta

Tel. : +356 22001142
E-mail. : info.ppcd@gov.mt

Web

Planning and priorities Coordination Division (PPCD) – Ministry for European Affairs and the Implementation of the Electoral Manifesto

Triq il-Kukkanja,
MT-SVR 1411 Valletta

Tel. : +356 22001142
E-mail. : info.ppcd@gov.mt

Web