Autorități de management

Responsabilitatea gestionării programelor care beneficiază de sprijin în cadrul politicii de coeziune le revine statelor membre. O autoritate de management desemnată oferă informații privind programul, asigură selecția proiectelor și monitorizează implementarea acestora. Selectați o țară pentru a afla care sunt organizațiile responsabile. Pentru programele finanțate din Fondul social european (FSE), vizitați site-ul web al FSE.

Luxemburg

La Direction de la politique régionale du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur

19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel. : (+352) 247-84325
Web

c/o Ministère du Développement durable et des Infrastructures c/o Ministère du Développement durable et des Infrastructures

4, place de l’Europe
L-1499 Luxembourg

Tel. : (+352) 2478-2478
Web

Ministry of Sustainable Development and Infrastructures Department for Spatial Planning and Development (DATER), Division for European Affairs

4, Place de l'Europe
L-2946 Luxembourg

Tel. : +352 247-86934
E-mail. : Thiemo.Eser@mat.etat.lu

Web