Autorități de management

Responsabilitatea gestionării programelor care beneficiază de sprijin în cadrul politicii de coeziune le revine statelor membre. O autoritate de management desemnată oferă informații privind programul, asigură selecția proiectelor și monitorizează implementarea acestora. Selectați o țară pentru a afla care sunt organizațiile responsabile.

Italia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Via Fornovo, 8
00192 Roma

Tel. : +39 (0)6 4683 5828
Web