Autorități de management

Responsabilitatea gestionării programelor care beneficiază de sprijin în cadrul politicii de coeziune le revine statelor membre. O autoritate de management desemnată oferă informații privind programul, asigură selecția proiectelor și monitorizează implementarea acestora. Selectați o țară pentru a afla care sunt organizațiile responsabile. Pentru programele finanțate din Fondul social european (FSE), vizitați site-ul web al FSE.

Estonia

Ministry of Finance of the Republic of Estonia

Suur-Аmeerika 1
Тallinn 15006

Tel. : +372 611 3558
Web

Estonian Ministry of Finance

Suur-Ameerika 1
Tallinn 15006

Web