Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami. Więcej informacji na temat programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) można znaleźć na stronie internetowej ESF.

Słowacja

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Peter Viglaš
Hanulova 5/B
813 30 Bratislava

Tel. : +421-2-59374561
E-mail. : sekretariat.ssfeu@minedu.sk

Web

Ministry of Environment of the Slovak Republic

Martin Huska
Namestie L. Stura 1
812 35 Bratislava

Tel. : +421 2 5956 2350
E-mail. : martin.huska@enviro.gov.sk

Web

Ministry of Transport, Construction and Regional Development of SR

Denisa Zilakova
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava

Tel. : +421 25949 4111
E-mail. : denisa.zilakova@mindop.sk

Web

Ministry of Labour, Social Affairs and Family

Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Tel. : 02/ 2046 0000
Web

Government Office of the Slovak Republic

Namestie slobody 1
811 04 Bratislava

Tel. : +421 2 20925946
Web

Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic

Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

Tel. : +421 2 5831 7242
Web

Ministry of Agriculture and Rural Development - Managing Authority for Interreg V-A Slovakia-Austria

Ms Katarína Miháľová
Račianska 153/A
830 03 Bratislava 33

Tel. : +421 2 583 17 501
E-mail. : katarina.mihalova@land.gov.sk

Web

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ms Katarína Miháľová
Račianska 153/A
830 03 Bratislava 33

Tel. : +421 2 583 17 501
E-mail. : katarina.mihalova@land.gov.sk

Web

Bratislava self-governing Region - INTERACT Department

Sabinovska 16
820 05 Bratislava 25

Tel. : +421 2 48 264 130
Web