Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami.

Szwecja

Tillväxtverket

Box 4044
SE - 10261 Stockholm

Tel. : +46 8 681 91 00
E-mail. : tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Web

Jordbruksverket

Vallgatan 8
SE - 551 82 Jönköping

Tel. : +46-36-15 50 00
E-mail. : jordbruksverket@jordbruksverket.se

Web

Tillväxtverket

Box 4044
SE - 10261 Stockholm

Tel. : +46 8 681 91 00
E-mail. : tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Web

Tillväxtverket

Box 4044
SE - 10261 Stockholm

Tel. : +46 8 681 91 00
E-mail. : tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Web

Tillväxtverket

Box 4044
SE - 10261 Stockholm

Tel. : +46 8 681 91 00
E-mail. : tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Web

Tillväxtverket

Box 4044
SE - 10261 Stockholm

Tel. : +46 8 681 91 00
E-mail. : tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Web

Tillväxtverket

Box 4044
SE - 10261 Stockholm

Tel. : +46 8 681 91 00
E-mail. : tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Web

Tillväxtverket

Box 4044
SE - 10261 Stockholm

Tel. : +46 8 681 91 00
E-mail. : tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Web

Tillväxtverket

Box 4044
SE - 10261 Stockholm

Tel. : +46 8 681 91 00
E-mail. : tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Web

Tillväxtverket

Box 4044
SE - 10261 Stockholm

Tel. : +46 8 681 91 00
E-mail. : tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Web

Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket)

201 20 Malmö

Web

County Administrative Board of Västerbotten

Storgatan 71B
SE-901 86 Umeå

Web

County Administration Board of Västerbotten

SE-901 86 Umeå

Tel. : +46 (0)90 10 70 00
Web

County Administrative Board of Norrbotten

Stationsgatan 5
SE-971 86 LULEÅ

Tel. : + 46 (0)10 225 50 00
Web

County Administration Board of Jämtland

Residensgränd 7
831 86 Östersund

Web