Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami.

Rumunia

Managing Authority for Technical Assistance Operational Programme - Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Lucia Gabriela Cotutiu
Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Managing Authority for Regional Operational Programme – Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Ms Luminita Zezeanu
Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Managing Authority for SME Initiative - Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Ms Madalina Istrate
Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5 - Bucarest , 050706

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Managing Authority for Large Infrastructure Operational Programme - Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Mr Catalin Gheran
Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Managing Authority for Competitiveness Operational Programme - Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Ms Svetlana Gombos
Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Managing Authority for Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme - Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : +40.372.111.309
E-mail. : romania-serbia@mdrt.ro

Web

Ministry of Regional development, Public Administration and European Funds

Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord,
Sector 5, București, 050706

Tel. : 037 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web