Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami.

Rumunia

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management POAT 2014-2020. Dmna Gabriela Teletin

Ms Luciana Cututiu
Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center.
București

Web

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management POC 2014-2020

Ms Ioana Iulia Baz
Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center
București

Web

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management LIOP

Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center
București

Web

Autoritatea de Management POR - Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice

Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti, Sector 5

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Ministry of Regional Development and Public Administration - Managing Authority for Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme

17, Apolodor Street, North Side, Sector 5
050741 Bucharest

Tel. : +40.372.111.309
E-mail. : romania-serbia@mdrt.ro

Web

Romanian Ministry for Regional Development and Public Administration

Str. Apolodor 17, Sector 5
050741 Bucharest

Web