Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami.

Portugalia

Agência para o Desenvolvimento e Coesão

Avenida 5 de Outubro, n° 153
1050-053 LISBOA

Tel. : 00351 218 814 000
Web