Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami. Więcej informacji na temat programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) można znaleźć na stronie internetowej ESF.

Niderlandy

Samenwerkingsverband Noord Nederland

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Tel. : 00 31 50 52 24 900
E-mail. : info@snn.eu

Web

Province of Gelderland

Gebouw Prinsenhof A - Prinsenhof 3
6811 CE Arnhem

Tel. : 00 31 26 359 91 85
E-mail. : opoost@gelderland.nl

Web

City of Rotterdam

Wilhelminakade 179
3002 AN Rotterdam

Web

Province of Noord-Brabant Provinciehuis

Brabantlaan 1
5200 MC 's-Hertogenbosch

Tel. : 00 31 73 681 28 12
Web

Provincie Limburg, Gouvernement

Limburglaan 10
6229 GA Randwyck-Maastricht

Tel. : +31 43 389 99 99
Web