Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami.

Malta

Planning and priorities Coordination Division (PPCD) – Ministry for European Affairs and the Implementation of the Electoral Manifesto

Triq il-Kukkanja
MT-SVR 1411 Valletta

Tel. : +356 22001142
E-mail. : info.ppcd@gov.mt

Web

Planning and priorities Coordination Division (PPCD) – Ministry for European Affairs and the Implementation of the Electoral Manifesto

Triq il-Kukkanja,
MT-SVR 1411 Valletta

Tel. : +356 22001142
E-mail. : info.ppcd@gov.mt

Web